รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันที่โพสต์: Jun 19, 2019 4:40:5 AM

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 17 มิถุนายน 2562