รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2562

วันที่โพสต์: Jul 23, 2019 2:47:55 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562