รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

วันที่โพสต์: Oct 04, 2019 4:27:49 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

ครั้งที่ 6/2562

วันที่   23 สิงหาคม  2562