รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

วันที่โพสต์: Oct 04, 2019 4:27:49 AM

รายงานการประชุม

ผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 23 สิงหาคม 2562