วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561

วันที่โพสต์: Oct 11, 2018 7:1:3 AM

กลุ่มอำนวยการ

นางประณยา  บุญลือ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

๑. ขอเชิญสั่งจองบันทึก สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๒

๒. ขอเชิญอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑