กิจกรรมเสริมสร้างความรู้สู่บุคลากรทุกวันพฤหัสบดี

วันที่โพสต์: Mar 02, 2017 4:23:21 AM

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 สพป. เลย เขต 1 ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ (KM) สู่บุคลากรและกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน โดยมี  ดร สมพงษ์  พรมใจ  เป็นผู้นำกิจกรรมพร้อมด้วย นางจำนงค์  ศรีมังกร ผอ. กลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลเป็นวิทยากรในกิจกกรรมดังกล่าว ภาพข่าวเพิ่มเติม CLICK>>>https://sites.google.com/a/loei1.go.th/director/news/kickrrmserimsrangkhwamrusubukhlakrthukwanphvhasbdi?pli=

ภาพข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1