การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560)

วันที่โพสต์: Aug 23, 2018 4:58:49 AM

รายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

QR code คู่มือการใช้งาน

ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES

QR code ขั้นตอนการเข้าใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES

สรุปความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงาน

(1) สพป.ลย.1 ได้รับหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04003/277 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เรื่องการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา พร้อส่งแบบแสดงข้อคิดห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557

(2) วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ส่งแบบแสดงความคิดเห็น ของ สพป.ลย.1 ไป สพฐ.

(3) ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐาน สพท. และหลักเกณฑ์การประเมินฯ วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ

(4) ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1กลับจากการประชุม ผอ.เขต ทั่วไประเทศ ให้ดำเนินการเชิญประชุมบุคลากรทุกคน ในสังกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โดยสรุปรายงานการประชุม ครั้งนั้น เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของกระทรวงศึกษา หนึ่งในนั้น มีร่าง มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ ปี 2560 ด้วย

(5) สตผ. แจ้งความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ โดยการส่งร่าง และ PPt ของมาตรฐานสำนักงาน

ประชุมจัดทำคู่มือมาตรฐาน สพท. และหลักเกณฑ์การประเมินฯ

วันที่ 18-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพฯ

ภาพ/ข่าว โดย นางกรวรรณ เลี้ยงรักษา นักจัดการงานทั่วไป สพป.เลย เขต 1