การประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ"

วันที่โพสต์: Mar 03, 2017 3:48:24 AM

วันศุกร์  ที่ 3  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร สมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมตามโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาด้านการรับนักเรียนและการส่งเสริมการศึกษาทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ" ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1 โดยการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  ประจำปีการศึกาา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการด้านการรับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาและลดอัตราการออกกลางคัน  และเป็นการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนทางเลือก "โรงเรียน 3 ระบบ" ให้เด็กในวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น รูปภาพเพิ่มเติม CLICK >>>https://sites.google.com/a/loei1.go.th/director/news/_draft_post-10#

ภาพข่าวโดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1