การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่โพสต์: Mar 11, 2021 8:16:58 AM

          วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.เลย เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1