การประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ (PLC) ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่โพสต์: Dec 23, 2020 2:52:46 AM

   วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ท่านรองสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ PLC (Professional Learning Community) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 โดยพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการปฏิบัติงานเรื่องต่าง ๆ ภายในกลุ่มฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงาน ช่วยกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป ณ ห้องประชุมเทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

  ภาพ/ข่าว โดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ