การประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่โพสต์: Dec 09, 2020 3:56:27 AM

    วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย เขต 1

    โดยมีการแจ้งนโยบายจากคณะผู้บริหาร, แจ้งข้อราชการจากผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ, แสดงความยินดีในวาระบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 12 คน, แสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ที่ย้ายไป สพป.ขอนแก่น เขต 5 และแสดงความยินดีกับบุคลากรที่โอนย้ายมาสังกัด สพป.เลย เขต 1 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

     (ภาพโดย นางณัชชา อยู่สุขเสถียร/ ข่าวโดย นางสาวศิริพร แสงสว่าง)