การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางยุวสถิรคุณ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1

วันที่โพสต์: May 02, 2017 8:55:16 AM

วัน อังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.  ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวทางยุวสถิรคุณ  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  2 – 3 พฤษภาคม 2560 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2560 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2560 โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรม  สามารถนำไปใช้ได้ในทุกศาสนา  ไม่ผูกขาดกับศาสนา ใด เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ที่ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ลดลง  และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพิ่มขึ้น

ภาพ โดย นางณัชชา  ทีนา    นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

ข่าว โดย นายรัฐเขต พานิช   นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1