การอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์: May 15, 2017 7:49:38 AM

  

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 (พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.เขต 1 ซึ่งมีการบรรยายเรื่องนโยบาย สพฐ.ในการพัฒนาการสอนภาษาไทย (โดย ดร.จำนงค์ ศรีมังกร ผอ.กลุ่มนิเทศก์) ,เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ (โดย ดร.จุรีรัตน์ แถบเงิน ศึกษานิเทศก์) และเรื่องแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย (โดย ดร.อมรา จำรูญศิริ ศึกษานิเทศก์) พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ “ท้าพิสูจน์”  จำนวน 15 โรงเรียน ในสังกัด สพป.เลย.เขต 1

ภาพข่าวเพิ่มเติม---> https://goo.gl/photos/5K85ZtGd4LcoqAD18

ภาพ/ข่าว โดย นายรัฐเขต พานิช  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1