การอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1

วันที่โพสต์: May 08, 2017 9:9:46 AM

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเตรียมการก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2560 (พร้อมการบรรยายพิเศษ) ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.เขต 1 โดยวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2560 มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 161 คน และวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 กลุ่มเป้าหมายคือ ครูวิชาการโรงเรียน จำนวน 161 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นในปีการศึกษา 2560 

ภาพเพิ่มเติม-->> goo.gl/photos/Ck5uDe9TUE9NWT9w7

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต1