การอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน ( Work From Home)

วันที่โพสต์: Jan 11, 2021 8:3:27 AM

      สพป.เลย เขต 1 พร้อมเสมอถ้าเจอโควิด-19 เช้าวันนี้ [11 ม.ค. 64] ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บุคลากรกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มพัฒนาครูฯ เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานที่บ้าน ( Work From Home) หากพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่  โดยมีนายมณฑล พร้อมสันเทียะ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการทำงานผ่านระบบ ICT ทั้งการลงเวลาปฏิบัติราชการ/ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ /และการประชุมผ่านระบบ Google Meet ในโอกาสเดียวกันนี้ นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย