ประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯและศึกษานิเทศก์

วันที่โพสต์: Jan 31, 2017 5:10:1 AM

วันที่ 31 มกราคม 2560 ดร รองปัญสังกา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1<<รูปภาพเพิ่มเติม>>

ภาพข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.ลย.1