ประชุมสภากาแฟ ผู้บริหาร สพป.ลย.1

วันที่โพสต์: Jul 09, 2019 6:49:16 AM

การจัดประชุมสภากาแฟ ผู้บริหาร สพป.ลย.1 ในวันที่ 3 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพสถิต โดยมีนายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.ลย.1 เป็นประธานที่ประชุม