ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่โพสต์: Oct 04, 2019 4:21:45 AM

ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม โดยมี นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.ลย.1ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้และมี ดร.รอง ปัญสังกา ผอ. สพป.ลย.1 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ