วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย1 เป็นประธานในพิธีเปิด“การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ( Distance Learning : DL) ประจำปี 2560”

วันที่โพสต์: May 26, 2017 2:55:35 AM

      

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รอง ผอ.สพป.เลย1 เป็นประธานในพิธีเปิด“การฝึกอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล ( Distance Learning : DL) ประจำปี 2560”  โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต1 ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ 1. การพัฒนา DLIT ในระบบ Online/Offline 2.การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 45 คน มีระยะเวลาการอบรมจำนวน ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ 25 -27 พฤษภาคม 2560 และหลักสูตรที่ใช้อบรมเน้นการสร้างสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีศึกษาทางไกล.

ภาพข่าวเพิ่มเติม------- >>> https://goo.gl/photos/1QfDLZKvBfZ7j4R97

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1