วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย.เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560

วันที่โพสต์: May 19, 2017 8:12:46 AM

  

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย.เขต1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย.เขต1 การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูในสังกัด ด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบการศึกษา สามารถใช้เป็นแบบคัดกรองคนพิการ 9 ประการ ได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา และได้รับการรับรองบุคคลของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง โดยมี “กลุ่มเป้าหมายเป็นครูในสังกัด จำนวน 80 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 80 คน” วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์( โดย นพ.อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ),ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย ( โดย นายนิรัติศัย ชิณะธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเลย ),สพป.เลย.เขต 2 ( โดย ดร.ทัศนีย์ ฤทธิมนตรี และคณะ ) และ คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 .

 ภาพข่าวเพิ่มเติม ------>> https://goo.gl/photos/kNboko31Qg4tq2TBA

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต 1