วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครูวิชาการโรงเรียนนำร่อง “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา” ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดเลย

วันที่โพสต์: May 20, 2017 6:34:22 AM

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย.1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครูวิชาการโรงเรียนนำร่อง “การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา” ณ ห้องประชุม สกสค. จังหวัดเลย ในการประชุม/การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนนำร่องฯ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้เกิดการร่วมมือ ร่วมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน 3.เพื่อให้โรงเรียนนำร่องสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนในกลุ่มคุณภาพได้. (กลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้เป็นผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนนำร่องฯ จำนวน 65 คน)

ภาพเพิ่มเติม------->>> https://goo.gl/photos/Jup9wZnMuH7Mhbff6

ภาพ/ข่าว โดย รัฐเขต พานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย.เขต1