เชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559

วันที่โพสต์: Jun 14, 2016 9:51:37 AM

การประชุมฯประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๕๙ กำหนดให้จัดประชุม ในวันที่  ๒๒ มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ