เชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559

วันที่โพสต์: Jun 14, 2016 9:51:37 AM

การประชุมฯประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ กำหนดให้จัดประชุม ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ