โครงการส่งเสริมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2560

วันที่โพสต์: Jun 02, 2016 9:14:18 AM

วัน พฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง รอง ผอ. สพป.ลย.1 เป็นประธานกล่าวเปิดงานตามโครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีการศึกษา  2560 กิจกรรมแนะแนวสัญจร Open House :Door To Door ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ภาพกิจกรรม>>> CLICKhttps://goo.gl/photos/kDov5f2JaUZmuU3n8