กิจกรรม : ทำความสะอาดบริเวณและปรับภูมิทัศน์ สพป.เลย เขต 1